• Post by: Super User

Chính Sách Thanh Toán của Công Ty TNHH BRID Việt Nam.

Thông Tin Chuyển Khoản:

CÔNG TY TNHH BRID VIỆT NAM

STK: 65010002485993

Ngân hàng BIDV - CN Bình Dương

Thời hạn thanh toán: 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và dựa trên hợp đồng thương mại!

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BRID VIỆT NAM

 

Địa chỉ: KP Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương.

Mã số thuế: 3 7 0 2 6 3 5 8 1 7

Hotline: 0978.957.479  -  Mail: infoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top