Các loại nhãn ép nhiệt sử dụng trong may mặc:

- Nhãn ép nhiệt trên giấy (sử dụng giấy để làm đế).

- Nhãn ép nhiệt trên chất liệu PET ( sử dụng 1 tấm pet để làm đế )

- Nhãn ép nhiệt phản quang.

Nhãn Ép Nhiệt - Heat Transfer

Nhãn Ép Nhiệt 01

Nhãn ép nhiệt hay còn có tên gọi khác là Nhãn In Chuyển Nhiệt, Heat Transfer Label. Các loại nhãn ép nhiệt sử dụng trong may mặc: - Nhãn ép nhiệt trên chất liệu giấy - Nhãn ép nhiệt trên chất liệu PET - Nhãn ép nhiệt phản quang( Reflective Heat Transfer) - Nhãn ép Logo

Nhãn Ép Nhiệt 02

Nhãn Ép Nhiệt hay còn được gọi là Nhãn In Chuyển Nhiệt, Heat Transfer Label Các loại Nhãn Ép nhiệt (Heat transfer) thường được sử dụng trong may mặc: - Nhãn ép nhiệttrên chất liệu giấy (Heat transferon Paper) - Nhãn ép nhiệttrên chất liệu PET ( Heat transfer on PET ) - Nhãn ép nhiệt phản quang( ...

Nhãn Ép Nhiệt 03

Nhãn Ép Nhiệt hay còn được gọi là Nhãn In Chuyển Nhiệt, Heat Transfer Label Các loại Nhãn Ép nhiệt (Heat transfer) thường được sử dụng trong may mặc: - Nhãn ép nhiệttrên chất liệu giấy (Heat transferon Paper) - Nhãn ép nhiệttrên chất liệu PET ( Heat transfer on PET ) - Nhãn ép nhiệt phản quang( ...

Nhãn Ép Nhiệt 04

Nhãn Ép Nhiệt hay còn được gọi là Nhãn In Chuyển Nhiệt, Heat Transfer Label Các loại Nhãn Ép nhiệt (Heat transfer) thường được sử dụng trong may mặc: - Nhãn ép nhiệttrên chất liệu giấy (Heat transferon Paper) - Nhãn ép nhiệttrên chất liệu PET ( Heat transfer on PET ) - Nhãn ép nhiệt phản quang( ...

Nhãn Ép Nhiệt 05

Nhãn Ép Nhiệt hay còn được gọi là Nhãn In Chuyển Nhiệt, Heat Transfer Label Các loại Nhãn Ép nhiệt (Heat transfer) thường được sử dụng trong may mặc: - Nhãn ép nhiệttrên chất liệu giấy (Heat transferon Paper) - Nhãn ép nhiệttrên chất liệu PET ( Heat transfer on PET ) - Nhãn ép nhiệt phản quang( ...

Nhãn Ép Nhiệt 06

Nhãn Ép Nhiệt hay còn được gọi là Nhãn In Chuyển Nhiệt, Heat Transfer Label Các loại Nhãn Ép nhiệt (Heat transfer) thường được sử dụng trong may mặc: - Nhãn ép nhiệttrên chất liệu giấy (Heat transferon Paper) - Nhãn ép nhiệttrên chất liệu PET ( Heat transfer on PET ) - Nhãn ép nhiệt phản quang( ...

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BRID VIỆT NAM

 

Địa chỉ: KP Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương.

Mã số thuế: 3 7 0 2 6 3 5 8 1 7

Hotline: 0978.957.479  -  Mail: infoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top