Công ty BRID Việt Nam cung cấp các loại nhãn dệt, nhãn in với nhiều chất liệu, màu sắc, chủng loại khác nhau dành cho các sản phẩm từ trung bình tới cao cấp.

Nhãn Dệt - Nhãn In

Woven Label - Nhãn Dệt 01

Nhãn dệt sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn care - Nhãn Size - Logo patch

Woven Label - Nhãn Dệt 02

Nhãn dệt sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn care - Nhãn Size - Logo patch

Woven Label - Nhãn Dệt 03

Nhãn dệt sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn care - Nhãn Size - Logo patch

Woven Label - Nhãn Dệt 04

Nhãn dệt sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn care - Nhãn Size - Logo patch

Woven Label - Nhãn Dệt 05

Nhãn dệt sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn Care - Nhãn Size - Logo patch

Woven Label - Nhãn Dệt 06

Nhãn dệt sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn care - Nhãn Size - Logo patch

Nhãn In 01

Các loại nhãn in sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn Care - Nhãn Size

Nhãn In 02

Các loại nhãn in sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn Care - Nhãn Size

Nhãn In 03

Các loại nhãn in sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn care - Nhãn Size

Nhãn In 04

Các loại nhãn in sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn care - Nhãn Size

Nhãn In 05

Các loại nhãn in sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn care - Nhãn Size

Nhãn In 06

Các loại nhãn in sử dụng trong may mặc - Nhãn Chính - Nhãn care - Nhãn Size

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BRID VIỆT NAM

 

Địa chỉ: KP Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương.

Mã số thuế: 3 7 0 2 6 3 5 8 1 7

Hotline: 0978.957.479  -  Mail: infoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top