Các loại Patch sử dụng trong ngành may mặc:

  • Woven Patches
  • Rubber Patches
  • Leather Patches

Patches

Rubber Patch 01

Các loại Patch sử dụng trong ngành may mặc: - Woven Patches - Rubber Patches - Leather Patches

Rubber Patch 02

Các loại Patch sử dụng trong ngành may mặc: - Woven Patches - Rubber Patches - Leather Patches

Rubber Patch 03

Các loại Patch sử dụng trong ngành may mặc: - Woven Patches - Rubber Patches - Leather Patches

Rubber Patch 04

Các loại Patch sử dụng trong ngành may mặc: - Woven Patches - Rubber Patches - Leather Patches

Rubber Patch 05

Các loại Patch sử dụng trong ngành may mặc: - Woven Patches - Rubber Patches - Leather Patches

Rubber Patch 06

Các loại Patch sử dụng trong ngành may mặc: - Woven Patches - Rubber Patches - Leather Patches

Woven Patch - Logo Dệt 01

Woven Patches : Các loại logo nhãn dệt trung bình đến cao cấp Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

Woven Patch – Logo Dệt 02

Woven Patches : Cung cấp các loại logo nhãn dệt trung bình đến cao cấp Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

Woven Patch – Logo Dệt 03

Woven Patches - Các loại Logo nhãn dệt trung bình đến cao cấp với giá thành cạnh tranh. Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

Woven Patch – Logo Dệt 04

Woven Patches - Các loại Logo nhãn dệt trung bình đến cao cấp với giá thành cạnh tranh. Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

Woven Patch – Logo Dệt 05

Woven Patches - Các loại Logo nhãn dệt trung bình đến cao cấp với giá thành cạnh tranh. Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

Woven Patch – Logo Dệt 06

Woven Patches - Các loại Logo nhãn dệt trung bình đến cao cấp với giá thành cạnh tranh. Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

Leather Patch - Logo Nhãn Giả Da 01

Leather Patches : Nhãn giả da và Logo nhãn giả da. Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

Leather Patch - Logo Nhãn Giả Da 02

Leather Patches : Nhãn giả da và Logo nhãn giả da. Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

Leather Patch - Logo Nhãn Giả Da 03

Leather Patches : Nhãn giả da và Logo nhãn giả da. Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

Leather Patch - Logo Nhãn Giả Da 04

Leather Patches : Nhãn giả da và Logo nhãn giả da. Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

Leather Patch - Logo Nhãn Giả Da 05

Leather Patches : Nhãn giả da và Logo nhãn giả da. Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

Leather Patch - Logo Nhãn Giả Da 06

Leather Patches : Nhãn giả da và Logo nhãn giả da. Nguồn gốc vật tư từ nước ngoài, đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cho ngành may xuất khẩu.

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BRID VIỆT NAM

 

Địa chỉ: KP Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương.

Mã số thuế: 3 7 0 2 6 3 5 8 1 7

Hotline: 0978.957.479  -  Mail: infoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top